Gns. de la Salle s/n - Monistrol de Montserrat

938 350 181

Presentem el nostre cub d’experimentació

Presentem el nostre cub d’experimentació

A la llar d’infants FEDAC Monistrol cada curs incorporem nou material, per poder oferir als més petits de l’escola unes bases d’aprenentatge, fomentar el seu desenvolupament, construir el seu propi coneixement i aprendre a viure en societat.

Per treballar tot el que hem esmentat anteriorment, aquest curs hem incorporat en el nostre material d’aula un gran cub de fusta. El nostre cub és molt versàtil, ens dóna molt de joc a l’hora de pensar i preparar activitats, experimentacions i crear diferents escenaris a l’aula.

Moltes de les activitats que podem dur a terme poden anar relacionades amb les estacions, temàtica molt visible dins de la llar d’infants. Per exemple, ens pot servir de base per fer un mural amb diferents tipus de pintures i ens pot servir per acostar als infants els elements del bosc i de la tardor a l’aula. Alhora el podem convertir en un iglú per endinsar-nos en un món hivernal i consolidar el vocabulari treballat durant tot l’hivern a l’aula. Així doncs, ens permet la possibilitat d’incorporar altres elements per poder treballar diferents habilitats i desenvolupar el pensament creatiu, artístic, espacial i logicomatemàtic. Com ara lligar diferents tubs de cartró amb inclinacions diverses amb la idea que els infants explorant lliurement facin els seus càlculs de les velocitats que agafen les pilotes quan les fan passar per dins dels tubs de cartró.

El cub de fusta ens aporta un espai diferent de grans dimensions on l’alumnat pot entrar i sortir de forma autònoma, tenir contacte amb els seus iguals, creuant mirades, creant converses, compartint l’espai físic i col·laborant per resoldre els enigmes que les educadores proposen en cada sessió que apareix el cub a l’aula. Aquesta convivència, ajuda a l’infant a desenvolupar les seves habilitats socials, mostrar les seves emocions i fomenta la imitació, aquesta és una gran font d’aprenentatge en la nostra etapa.

El cub i la preparació de les seves activitats ens permet introduir materials per treballar conceptes específics i de mica en mica acabar introduint el joc simbòlic, en el qual l’infant reprodueix la vida quotidiana dels adults. L’aparició del joc simbòlic permet als més petits i petites desenvolupar la imaginació i les emocions, comprendre l’entorn més proper, millorar les destreses i aprendre’n de noves i també fomentar el desenvolupament del llenguatge i la socialització.

Per nosaltres el cub és una eina important per aportar als nostres infants tots els aprenentatges necessaris per desenvolupar les seves capacitats que serveixen per esdevenir individus autònoms, segurs, amb destreses assolides, però sobretot que durant el procés d’aprenentatge hagin sigut feliços i felices explorant, investigant, jugant, rient, conversant, observant, imitant, coneixent, vivint el seu dia a dia i construint el seu futur.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website