Gns. de la Salle s/n - Monistrol de Montserrat

938 350 181

Educació infantil

Educació Infantil (I3, I4 i I5)

A FEDAC Monistrol creiem en un aprenentatge globalitzat i en els beneficis que aporta aprendre entre iguals. Per això, a l’etapa d’educació infantil prioritzem activitats on els nens i les nenes són els protagonistes: FEM per SER. Per aconseguir-ho, apliquem diferents metodologies, com ambients, racons, projectes, experimentacions…

Al mateix temps, en aquesta etapa d’educació infantil prioritzem les rutines i els hàbits d’autonomia, mentre respectem el ritme de cada nen. El dia a dia de l’escola, a través de les rutines, permet als infants saber en tot moment què han de fer, i això els proporciona estabilitat, seguretat i confiança.

Projectes de l’etapa

Ambients d’aprenentatge internivells

Creem diferents espais i ambients d’aprenentatge per als nens i nenes d’educació infantil. Aquests ambients estan dissenyats i estructurats per facilitar que els infants puguin construir el seu propi aprenentatge a partir de l’experimentació i la interacció amb l’espai, els materials i els companys.

Projectes d'aprenentatge           

Partint dels coneixements previs i les inquietuds dels infants, cada grup-classe construeix els seus coneixements al voltant d’un tema relacionat amb el seu entorn més immediat o el seu interès. Al mateix temps, els nens i les nenes adquireixen noves habilitats com la formulació de preguntes, la curiositat per saber o la recerca d’informació.

Matemàtiques vivencials Emat

Mitjançant el joc i la manipulació directa de diferents materials, els nens i les nenes aprenen les qualitats del món que els envolta i adquireixen habilitats matemàtiques com són quantificar, comparar, relacionar, repartir, classificar…

Lectoescriptura integrada

Endinsem els infants en el màgic món de les paraules de forma significativa amb activitats lúdiques i dinàmiques, com les que parteixen del propi nom, els coneixements fets en els projectes d’aprenentatge o la descoberta de les diferents lletres a l’entorn...

Immersió en la llengua anglesa

Conscients de la gran plasticitat cerebral dels nens i nenes en edat d’educació infantil, dediquem part de la jornada lectiva a la immersió en la llengua anglesa a partir d’activitats lúdiques i el treball dels hàbits i les rutines.

Matèries complementàries

Dins de l’horari escolar i per a tots els alumnes, impartim un conjunt d’activitats complementàries que reforcen l’aprenentatge dels nens i nenes d’infantil des d’una vessant lúdica. Alhora, aquestes activitats potencien la creativitat, la cohesió de grup, els valors, la creació d’hipòtesis, l’autoestima, etc.

  • artTIC: robòtica/BeeBoots
  • Lideratges: LeaderInMe (LEM)
  • Oratòria
  • TUtopia: Bon dia i sala Emmaús

Consulta els detalls de les activitats complementàries.

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l'escola.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website