Gns. de la Salle s/n - Monistrol de Montserrat

938 350 181

LES NOSTRES SORTIDES D’ENTORN

LES NOSTRES SORTIDES D’ENTORN

A FEDAC Monsitrol apostem per les sortides d’entorn, ja que considerem que són una part essencial de l’educació i ofereixen una gran quantitat de beneficis per al desenvolupament dels nens i nenes. 

En primer lloc, les sortides d’entorn proporcionen als i les nostres alumnes una oportunitat única d’aprendre fora de l’aula. Aquestes experiències pràctiques els permeten connectar-se amb el món real i veure en acció els conceptes i les teories que han après diàriament. A través de les sortides, els infants poden observar i experimentar de primera mà els fenòmens naturals, com ara les plantes, els animals i els ecosistemes, o explorar l’arquitectura, la història i la cultura del seu entorn.

En segon lloc, les sortides d’entorn fomenten l’aprenentatge actiu i l’autonomia dels alumnes. Aquestes excursions els donen l’oportunitat de prendre decisions, investigar, plantejar preguntes i resoldre problemes en un entorn real. A més, les sortides promouen la cooperació i el treball en equip, ja que els alumnes solen participar en activitats i projectes conjunts durant les sortides.

En tercer lloc, les sortides d’entorn desperten la curiositat i l’interès dels alumnes. Quan els nens i nenes tenen l’oportunitat de descobrir noves experiències, llocs i persones, el seu interès per aprendre s’enriqueix. Això pot tenir un impacte positiu en la seva motivació i actitud cap a l’aprenentatge, estimulant la seva curiositat i fomentant un amor per l’exploració i la descoberta.

En resum, les sortides d’entorn amb alumnes de primària són una eina educativa poderosa i valuosa. Proporcionen oportunitats úniques d’aprenentatge pràctic, fomenten l’autonomia i la curiositat de l’alumnat, i contribueixen al seu desenvolupament social i emocional. És essencial que les escoles promoguin i organitzin aquestes sortides perquè es puguin enriquir-se plenament com a aprenents i individus.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website