Gns. de la Salle s/n - Monistrol de Montserrat

938 350 181

ELS CONTES COM A EINA D’APRENENTATGE

ELS CONTES COM A EINA D’APRENENTATGE

A Fedac MONISTROL descobrim en la literatura infantil una eina potent d’aprenentatge

La llengua ha estat i és l’eina per excel·lència de la humanitat a l’hora de comunicar-se tant a nivell escrit com oral. Els docents de FEDAC Monistrol ja fa tres anys que confiem en la literatura infantil com a vehicle motivador per l’aprenentatge de les competències i els sabers de la llengua catalana.

És per aquest motiu, que l’equip docent ha elaborat un projecte on els àlbums il·lustrats són l’eix vertebrador que possibilita un treball transversal de totes aquestes competències. Així com també, potencia l’imaginació i la creativitat dels nostres alumnes.

Amb aquesta metodologia, a part de treballar l’ús específic de la llengua, també pretenem que els nens i nenes adquireixin un bon hàbit lector, el gust per la lectura i que augmentin el seu ventall de referents literaris. 

D’altra banda, veiem l’oportunitat de treballar l’educació emocional a través de tots aquests contes il·lustrats. Els nens i nenes poden reflexionar sobre la vida i actitud dels diferents personatges presents en les històries, i després, traslladar aquesta reflexió a la seva experiència personal.

I és que, els contes ens proporcionen aquesta màgia que permet deixar una poderosa empremta en el lector.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website