Gns. de la Salle s/n - Monistrol de Montserrat

938 350 181

Els ambients d’aprenentatge

Els ambients d’aprenentatge

A FEDAC Monistrol els nens i nenes d’infantil aprenem jugant

Ja fa un temps, a FEDAC Monistrol vam apostar per la metodologia dels ambients d’aprenentatge a l’etapa d’Infantil. Aquests, es defineixen com espais d’aprenentatge, de relació i comunicació on a partir de diferents propostes els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se…i interactuar amb els altres.

Aquest plantejament de treball  respon a la necessitat que mostren els infants de jugar i relacionar-se. És una manera de poder donar resposta als interessos i necessitats dels infants i respectar els diferents ritmes d’aprenentatge.

Els infants disposen d’un temps on es reuneixen per explorar diverses possibilitats de joc i dels materials.

Els ambients segueixen el model socioconstructivista, el qual parteix d’un aprenentatge significatiu per part de l’alumne, que té en compte els seus coneixements previs i en el qual destaca la gran importància que té la relació amb els companys/es.

A l’escola, treballem els ambients cada setmana i internivell. És a dir, els infants d’I3, I4 i I5 estan barrejats. També, són ells i elles els que escullen a quin espai volen anar segons les seves preferències. Trobem que tot això és molt enriquidor, ja que d’aquesta manera s’ajuden i aprenen els uns dels altres i es fomenta l’esperit crític i de tria individual. 

Els ambients que actualment tenim en marxa són: Joc Simbòlic, llum (llums i ombres en una aula fosca), plàstic, imaginarium (imagino qui sóc – ambient en anglès) i natura (experimentació, manipulació i joc amb elements naturals).

Creiem fermament que els ambients és una metodologia que permet treballar de manera globalitzada els aprenentatges i respectant el ritme de cada nen/a. Es fomenta l’autonomia i cada infant crea els seus propis aprenentatges a partir de situacions significatives.